התנהגויות מובנות ברובוט טימיו

הסבר על ההתנהגויות המובנות של טימיותכנות טימיו בסביבת Scratch


הוראות התחברות לסביבת ScratchX
כניסה לסביבת פיתוח ScratchX בעברית
כניסה לסביבת פיתוח ScratchX בערבית
תיאור פקודות ScratchX של טימיו
*כניסה לסביבת פיתוח Scratch 3 - Beta

פעילויות ואתגרים


להורדת מגוון אתגרים להתנהגויות המובנות


להורדת מגוון אתגרי תכנות ב-VPL